ساعت کاری: 8صبح تا 8شب
میدان هفت تیر ضلع جنوب شرقی ،کوچه صارم پلاک 66
میدان هفت تیر ضلع جنوب شرقی کوچه صارم پلاک66
0218882085

بیمه های عادی

بخش معاینه و تشخیص

نوع درمانتعرفه آزاد تعرفه پرداختی با بیمه ( با 50 درصد تخفیف )  
رادیو گرافی پری اپیکال 40/00020/000
ویزیت و طرح درمان 50/000رایگان

بخش جراحی فک و صورت

نوع درمان تعرفه آزادتعرفه پرداختی با بیمه ( با 50 درصد تخفیف )
کشیدن دندان قدامی 200/000100/000
کشیدن دندان خلفی 250/000 125/000
کشیدن دندان عقل معمولی 300/000 150/000
جراحی دندان در نسج نرم 480/000240/000
جراحی دندان در نسج سخت 1/440/000720/000
آلویولوپلاستی نیم فک 1/000/000 500/000
عمیق کردن وستیبول نیم فک 920/000 460/000
فرنکتومی 250/000125/000
کیست کوچک داخل استخوانی 700/000 350/000
بازکردن آبسه داخل دهان 160/00080/000
اکسپوز کردن دندان 500/000 250/000
قطع کامل هر ریشه،به ازا هر ریشه 520/000260/000
بیوپسی از بافت نرم 440/000 220/000
بیوپسی از بافت سخت 520/000 260/000
بستن مجاری رابط حفره سینوس و دهان 850/000 425/000
درای ساکت (هرجلسه) 120/000 60/000
دره ناژ آبسه داخل دهانی 110/000 55/000

بخش ترمیمی

نوع درمان تعرفه آزادتعرفه پرداختی با بیمه ( با 50 درصد تخفیف )
ترمیم آمالگام یک سطحی 370/000 185/000
ترمیم آمالگام دو سطحی 410/000 205/000
ترمیم آمالگام سه سطحی 490/000245/000
بیلداپ آمالگام 600/000 300/000
ترمیم کامپوزیت یک سطحی 430/000 215/000
ترمیم کامپوزیت دو سطحی 476/000238/000
ترمیم کامپوزیت سه سطحی 554/000 277/000
بیلداپ کامپوزیت 652/000326/000
کف بندی 140/00070/000
پین داخل عاج 80/00040/000

بخش درمان ریشه ( عصب کشی)

نوع درمان تعرفه آزادتعرفه پرداختی با بیمه( با 50 درصد تخفیف )
پالپوتومی 220/000 110/000
درمان ریشه یک کانال 420/000210/000
درمان ریشه دو کانال 700/000350/000
درمان ریشه سه کانال 1/060/000530/000
درمان ریشه چهار کانال 1/200/000600/000
درمان مجدد ریشه یک کانال 240/000480/000
درمان مجدد ریشه دو کانال 760/000380/000
درمان مجدد ریشه سه کانال 1/180/000 590/000
درمان مجدد ریشه چهار کانال 1/340/000670/000
درمان پرفوراسیون با MTA 400/000 200/000
قطع انتهای ریشه(دندان1-2-3) 640/000 320/000
قطع انتهای ریشه(دندان4-5) 700/000350/000
قطع انتهای ریشه(دندان6-7-8) 780/000 390/000

بخش پروتز

نوع درمان تعرفه آزادتعرفه پرداختی با بیمه( با 50 درصد تخفیف )
پروتز کامل هر فک 4/000/0002/000/000
پارسیل آکریلی هر فک 1/400/000700/000
فیلیپر تا 3 دندان هر فک 800/000 400/000
پارسیلی کروم کبالت هر فک 3/200/000 1/600/000
تعمیر پروتز کامل شکسته هر فک 500/000 250/000
ریلاین هرفک 600/000 300/000
روکش PFM 1/400/000700/000
روکش زیرکونیا 2/200/000 1/100/000
پست ریختگی 660/000330/000
فایبرپست+ترمیم کامپوزیت 560/000 280/000
چسباندن روکش قدیمی 140/00070/000
نایت گارد 960/000480/000

بخش زیبایی

نوع درمانتعرفه آزادتعرفه پرداختی با بیمه ( با 50 درصد تخفیف )
ونیر کامپوزیت 800/000400/000
بلیچینگ دو فک 1/980/000 990/000
لمینت 3/200/0001/600/000
کاشت نگین 400/000200/000

بخش پریو

نوع درمانتعرفه آزادتعرفه پرداختی با بیمه( با 50 درصد تخفیف )
جرمگیری و پروساژ کامل دو فک400/000 200/000
فلپ 1/4 دهان 640/000320/000
فلپ 1/6 دهان 520/000 260/000
پیوند آزاد لثه (دندان اول) 600/000ر300/000
پیوند آزاد لثه (دندان مجاور) 300/000 150/000
افزایش طول تاج 600/000300/000
دیستال وج 250/000125/000
همی سکشن و قطع ریشه 380/000 190/000

بخش اطفال

نوع درمانتعرفه آزادتعرفه پرداختی با بیمه ( با 50 درصد تخفیف )
کشیدن دندان قدامی شیری 160/000 80/000
کشیدن دندان خلفی شیری 200/000100/000
پالپوتومی دندان شیری 220/000 110/000
بروساژ و فلورایدتراپی هر فک 180/000 90/000
فیشورسیلانت هر دندان 300/000 150/000
روکش S.S.CROWN 620/000 310/000
پالپکتومی 220/000440/000

بخش ایمپلنت و ارتودنسی

نوع درمانتعرفه آزادتعرفه پرداختی با بیمه ( با 50 درصد تخفیف )
ایمپلنت درجه یک با یک واحد روکش 6/500/0004/300/000
ارتودنسی کامل دو فک 15/000/000 10/000/000

Call Now